Værøy kommune

Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med ca. 780 innbyggere. Øya er et eldorado for deg som er glad i friluftsliv til vanns og til lands, med spektakulære fjell som er forholdsvis enkle å bestige. Her har kunstnere som Theodor Kittelsen og Karl Erik Harr latt seg inspirere, og det polare lyset inviterer til fotografering. Værøy har dessuten en svært spesiell kulturhistorie knyttet til unike fangst- og mattradisjoner. Ørn ble fanget med hendene og lundefugl med garn og hund fram til 1950-tallet. Et kreativt næringsliv med prisvinnende matprodukter er i dag med på å sette Værøy på kartet.
Værøy er et produktivt og livskraftig samfunn. Om lag 90 % av befolkningen bor på tettstedet Sørland. Her finner man butikkene, fiskemottakene, bilverksted og det meste av servicetilbud i kommunen. På nordsiden av øya ligger Lofotens eldste kirke og et skolemuseum. Værøy har 10-årig grunnskole med ca. 85 elever og full barnehagedekning. Vi bygger ny 3-avd. barnehage som står ferdig våren 2018.
Kommunen har daglig båt- og helikopterforbindelse med Bodø, og ukentlig båtforbindelse med MoskeneVi søker en samlende toppleder - tydelig, trygg og med sterk gjennomføringsevne.

Rådmann i Værøy kommune

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder for en organisasjon med rundt 110 ansatte. Hovedoppgaven for rådmannen er å følge opp, og gjennomføre politiske vedtak. Du som rådmann skal sammen med politikerne stake ut en kurs som gjør at Værøy fortsatt vil være en av Norges største fiskerikommuner, et attraktivt sted å bo og et levende kystsamfunn. Du vil bli en viktig pådriver i arbeidet med å utvikle vårt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv, og sentralt er samspillet med det politiske nivå.

Det er noen områder vi mener du bør ha erfaring fra;

  • Ledererfaring og forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
  • Lede på overordnet nivå, og ha forståelse for kommunal økonomi
  • Engasjement for lokal næringsutvikling og kommunen som tilrettelegger
  • Utviklings- og endringsprosesser med involvering fra organisasjon og tillitsvalgte, og ha kunnskaper om avtaleverket i kommunal sektor

Rollen som rådmann er krevende, men også utviklende. Søkere må trives med stor aktivitet, høyt arbeidstempo og kunne prestere i forhold til betydelige forventninger.

Vi mener rådmannen må ha noen av disse personlige trekkene:

  • Du har gode samarbeidsevner og god kompetanse innen overordnet ledelse, du er samlende og skaper trygghet gjennom tydelig og medmenneskelig lederstil.
  • Du involverer og gjennomfører gode prosesser, og du skaper løsninger og resultater
  • Du ser etter potensial og muligheter hos dem du leder. Du utforsker og utfordrer, og du leder gjennom tydelige mål, oppfølging og tilbakemeldinger.
  • Du har praksis for å være konsekvent og forutsigbar, og utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt.

Kandidaten må ha relevant høyere utdanning.

Nærmere informasjon får du hos ordfører Dagfinn Arntsen, telefon 924 97 743, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150.

Henvendelser til rådgiver skjer i fortrolighet.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

 

Søknadsfrist: 01.05.2018

 

Send søknad ]   [ Skriv ut ]
Søknadsfrist:
01.05.2018

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Værøy

[ Send søknad ]

Hjemmeside:
http://www.varoy.kommune.no