Narvik kommune

Handlekraftig - Innovativ - Målrettet

HR-Leder

Som HR-Leder HR skal du lede og videreutvikle HR-området i hele Narvik kommune og ivareta fag-, personal- og økonomiansvar i din egen enhet som for tiden har 8,5 årsverk.

Enhet HR arbeider tverrfaglig med bla rekruttering, leder- og medarbeiderutvikling (LEAN),

arbeidsgiverpolitikk, kompetanse og lønn, rådgivning og veiledning til ledere, analyser for virksomhetsstyring innen HR, systematisk HMS og nærværsarbeid, arbeidstid og heltidskultur og systemutvikling med fokus på digitalisering av arbeidsoppgaver innen HR-området. Enheten har det personaladministrative ansvaret for de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Vi søker en HR-leder som skal fremme ledelse og medarbeiderutvikling i Narvik kommune basert på verdiene raus, nytenkende og stolt, samt løfte HR-området slik at det møter organisasjonens samlede behov. Vi søker en leder som er tydelig, engasjert, har fokus på måloppnåelse og har stor faglig autoritet. Som HR-Leder har du stor gjennomføringsevne, god rolleforståelse og evner å prioritere både for deg selv og de du leder. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er innovativ og utviklingsorientert.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta drift- og resultatansvar ut fra gjeldende mål og strategier og lede enheten faglig og administrativt.
 • Videreutvikle fagområdet HR i forhold til morgendagens forventninger og krav. Bidra til et godt faglig samarbeid i enheten, mellom enhetene i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta og bidra i kommunale nettverk og tverrfaglig arbeid.
 • Oppnå mål og levere på resultat.

Relevante forhold i kandidatens kompetanse og profil

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Erfaring med ledelse fra HR-relaterte områder.
 • Erfaring med å lede et overordnet fagområde i en kompleks organisasjon og personale med ulik kompetansebakgrunn.
 • Ledererfaring med totalansvar for fag, økonomi og personal
 • God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy
 • Forhandlingserfaring
 • Erfaring fra medvirkningsprosesser
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenesteutøvelsen, kunnskap om arbeidsmiljølov, hovedtariffavtaler og hovedavtale
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Prosjektledererfaring
 • Kjennskap til LEAN

Vi forventer ikke at kandidater dekker alle områder.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling med mange muligheter for utvikling og for å gjøre en forskjell i organisasjonen. Du vil jobbe i et tverrfaglig og hyggelig miljø med mange dyktige kollegaer. HR-Leder deltar i rådmannens ledergruppe, vil arbeide nært strategisk ledelse og rapporterer til kommunalsjef for virksomhetsstyring og internkontroll.

Mellom rådmann og HR-Leder inngås lederavtale. Lønn etter avtale. Offentlig pensjonsordning. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere informasjon ta kontakt med Kommunalsjef Randi Randal, tel 977 82 523, Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa, tel 950 26 897 eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150. Henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt. Bruk elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er satt til 19.1.2019

Del på:

Søknadsfrist:

19.01.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Narvik

Kontaktpersoner:

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa

mob: 950 26 897

Kommunalsjef Randi Randal

mob: 977 82 523

Rådgiver Rune Frøyslie

mob: 402 82 150

Adresse: